Bildmallar test11

Förmedlade bolag

ÅR 2014: 10 försäljningar

ÅR 2013: 8 försäljningar

Erfarenhet och engagemang

Eriksson&Carlsson består av Göran Eriksson , civilekonom och Mats-Ola Carlsson , civilekonom. I 20 år har vi drivit företag tillsammans – ett företag som växte från 20 till 150 anställda. Under denna tid genomförde vi, förutom köp och försäljning av det egna bolaget, ett antal företagsförvärv samtidigt som vi sålde dotterbolag och verksamhetsgrenar. Mats-Ola var ekonomichef och Göran VD.

Under de 20 år vi drev vårt företag genomförde vi också en rad projekt med fokus på tillväxt, lönsamhet, kvalitet och företagsutveckling.

Vi på Eriksson & Carlsson hjälper nu ägare till mindre och medelstora företag att utveckla sitt företag. Vi hjälper även ägare som vill sälja sitt företag, Vi kan då vara med som rådgivare genom hela processen – från det viktiga förberedelsearbetet till avslut.
Vi har själva varit egna företagare och sålt vårt livsverk. Det är med de erfarenheterna samt erfarenheter från affärer där vi varit rådgivare som vi utvecklat våra tjänster.

2008

GRUNDAT

2

KONSULTER

110

KLIENTER